Specijalni gost: Dr Malte Hozzel

Dr. Malte Hozzel

Dr Malte Hozzel je doktorirao 1979, na Univerzitetu Hajdelberg, na temi svetske literature i lingvistike.

Holistička aromaterapija

Skorašnji razvoj u aromaterapiji i EEG merenjima njenih efekata, jasno ukazuju da arome, koje su se koriste hiljadama godina za spritualne, religiozne, medicinske i društvene svrhe, snažno deluju i podižu našu svest do, do sada, nepoznathih visina.

Dr Malte Hozzel, jedan od najčuvenijih aromaterapeuta veka, podučavaće Holističku aromaterapiju i približiti nam kako se stvara celina, stanje Joge – jedinstva života kroz aromaterapiju, na svim nivoima: fizičkom, mentalnom, emocionalnm i spiritualnom.

Dr Malte Hozzel je primio svoj doktorat 1979 iz svetske književnosti i lingvistike, godine na univerzitetu Hajdelberg.

Dr. Hozzel je međunarodno priznat autor i predavač, koji je držao tečajeve i predavanja na brojnom kongresima, širom sveta, iz područja aromaterapije, joge i meditacije.

Vremenom, etarska ulja su postala glavni fokus njegovog interesovanja, što je posejalo seme za nastanak AYUS Essential Oils Intl. Godine istraživanja na polju aromaterapije, kulminiralo je u selekciji nekoliko stogina ulja i drugih biljnih proizvoda.
Tokom godina, proizvodi AYUS’a su se izdvojili kao jedna od najčistijih svetskih kolekcija etarskih ulja, poznata posebno ekspertima po svom širokom izboru etarskih ulja retkih biljnih vrsta.

Dr Malte Hozzel je držao predavanja i seminare šrom sveta: u Nemačkoj, Francuskoj, SAD, Kanadi, Italiji, Švajcarskoj, Holandiji, Norveškoj, UK, Belgiji, Turskoj, Kini, Tajvanu, Japanu, Peruu, Meksiku, Kolumbiji, Brazilu, Indiji, Filipinima, Maroku, Tunisu, Maleziji, Srbiji i Singapuru