Medicina duh/telo se pojavila u 20. veku kao jedna od ključnih paradigmi u našem razumevanju ljudskog zdravlja; pa ipak, kroz spoznaju drevnih Vedskih Rišija, AjurVeda poznaje ovu vezu od njenog začetka, utvrđujući svest kao fundamentalnu, transcendentalnu stvarnost u osnovi ne samo ljudskog zdravlja, već i sveg života.

MISIJA

 1. Da se pospeši uspostavljanje Ajurvede kao sveobuhvatnog i najautentičnijeg sistema prirodne medicine i aromaterapije – kao njenog integralnog dela, u svetu i u zemlji domaćina.
 2. Da se uvede i podstakne integracija ajurvede i aromaterapije u zdravstveni sistem Srbije.
 3. Da se podrži uvođenje i integracija ajurvede i aromaterapije u nastavne programe medicinskih fakulteta, farmaceutskih fakulteta, kao i drugih medicinskih škola u Srbiji, organizovanjem redovnih programa kontinuirane medicinske edukacije (KME).
 4. Da se uspostavi regionalni distributivni centar za autentične ajurvedske proizvode iz Indije, kao i etarskih ulja najvišeg terapeutskog kvaliteta, iz čitavog sveta.
 5. Da se omogući trenutačna dostupnost usluga ajurvedske zdravstvene nege u Srbiji, kroz licencianje lokalnih lekara i drugih zdravstvenih radnika, kao i kroz trajnu dostupnost ajurvedskih lekara (Vaidji) iz Indije.
 6. Da se osnuje ajurvedski medicinski koledž, koji će uključiti ajurvedski zdravstveni centar i kliniku, uključujući i Institut za aromaterapiju, kao i regionalne obrazovne centre za Mahariši AjurVedu i Mahariši Aromaterapiju, za sve nivo edukacije.
 7. Da se Ajurveda i aromaterapija učine svima dostupne – jer je “Ajurveda način života”, kako je to nedavno definisao premijer Indije Narender Modi.

Pokrovitelji:

Dr Felix Kaegi, Švajcarska & Maharishi College for Perfect Health, Holland

Programski komitet

 1. Branko Čičić, Srbija
 2. Dr Malte Hozzel, Nemačka
 3. Prof dr Tatjana Kundaković, Srbija
 4. Dr Gordana Marković Petrović, Srbija
 5. Snežana Jović, dipl. Farmaceut, Srbija

Specijalni savetnik: Rađvaidja Dr Sunil Patil, Indija